Visa EB1 được cấp cho những ứng viên có những năng lực đặc biệt trong các lĩnh vực như khoa học, giáo dục, nghệ thu*t, thương mại, thể thao,… Nếu người đúng đơn chứng minh được năng lực của bản thân, được tuyên dương ở cấp quốc gia, quốc tế. Năng lực của người n*y có thể giúp *ch cho sự phát triển của xã hội sẽ được phép định cư Mỹ. Mạng Định Cư To*n Cầu l* kênh bạn có thể c*p nh*t thông tin mới nhất về định cư.Xã hội c*ng phát triển đời sống con người c*ng được nâng cao con người không chỉ có nhu cầu ăn ngon mặc đẹp m* còn muốn có cuộc sống tiện lợi, văn minh hơn cho bản thân v* gia đình. Ch*nh vì thế ng*y nay rất nhiều gia đình muốn con cái mình sau n*y được hưởng cuộc sống tốt đẹp hơn ở những xã hội phát triển. Một trong những lựa chọn h*ng đầu l* tới Mỹ, ch*nh vì v*y nhiều người băn khoan “định cư Mỹ bằng cách n*o?”. Biết thêm chi tiết tại đây về những ch*nh sách mới của định cư trên thế giới.

Định cư Mỹ theo diện EB3

Được chấp thu*n theo Bộ lu*t di tr* của Mỹ, visa EB3 cho phép người lao động được định cư v* l*m việc tại quốc gia n*y. Theo số liệu từ Cục di trú Mỹ trung bình mỗi năm có khoảng 14.000 visa định cư Mỹ được cấp theo diện EB3. Người được nh*n loại visa n*y bao gồm:
• Công nhân có tay nghề *t nhất 2 năm hoặc đã qua 2 năm được đ*o tạo nghề
• Người đã tốt nghiệp đại học có *t nhất 1 bằng c* nhân tại đại học của Mỹ hoặc bằng cấp ở nước ngo*i được Mỹ công nh*n.
• Người lao động phổ thông
Đối với người định cư Mỹ theo diện EB3 thì các công ty s* dụng lao động sẽ l* đơn vị bảo lãnh v* đảm bảo cho người đó có công việc to*n thời gian hợp pháp. Ngo*i ra, cần phải chứng minh được rằng công ty ở Mỹ không thể tìm thấy hoặc rất khó tuyển dụng được lao động tại Mỹ. Với người đang muốn biết định cư Mỹ bằng cách n*o với chi ph* thấp nhất thì EB3 l* lựa chọn ho*n hảo.


Định cư Mỹ diện EB2

Hình thức định cư Mỹ diện EB2 l* cách định cư theo diện tay nghề cao, chuyên gia trong một lĩnh vực n*o đó. Cụ thể
• Chuyên gia có trình độ cao như có các bằng cấp M.S, Ph.D, J.D, M.B.A, M.A,… v* được một công ty, tổ chức n*o đó ở Mỹ mời l*m việc.
• Người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, t*i ch*nh được mờ l*m việc ở Mỹ
• Người có khả năng đặc biệt, có tiềm năng l*m lợi cho người dân Mỹ


Xem thêm: ĐỊNH CƯ EB-5 - CÁCH NHANH NHẤT TRỞ THÀNH CÔNG DÂN MỸ